HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Aakre Lasteaed-Algkooli arengukava kinnitamine

Aakre Lasteaed-Algkooli arengukava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 16.06.2021, 5

Aakre Lasteaed-Algkooli arengukava kinnitamine

Vastu võetud 08.06.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 2 ja 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 18 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lg 4 ja Elva Vallavolikogu 25.03.2019 määruse nr 79 „Aakre Lasteaed-Algkooli põhimäärus'' § 7 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Kinnitada Aakre Lasteaed-Algkooli arengukava 2021-2023 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Marika Saar
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Salle Ritso
vallasekretär

Lisa Aakre Lasteaed-Algkooli arengukava 2021-2023

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json