Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Munitsipaalomandis oleva maa isikliku kasutusõigusega koormamine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2013, 10

Munitsipaalomandis oleva maa isikliku kasutusõigusega koormamine

Vastu võetud 24.08.2011 nr 88

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 36 lg 2, asjaõigusseaduse § 64¹, § 158, § 158¹, § 225, asjaõiguse rakendamise seaduse § 15 2 lg 2 ja VKG Soojus AS 17. juuli 2011. a avalduse “linna omandis oleva maa koormamiseks isikliku kasutusõigusega” alusel.

§ 1.   Nõusoleku andmine munitsipaalomandis oleva maa isikliku kasutusõigusega koormamiseks

  Anda nõusolek koormata Kohtla-Järve linna omandis oleva kinnistu reg nr 2829707, Humala tn 1, asukohaga Ida-Viru maa, Kohtla-Järve linn, Sompa lo, kinnistu Humala tn 1 loode poolsel piiril isikliku kasutusõigusega VKG Soojus AS ( registreeritud Viru Maakohtu registriosakonnas registrikood i 10160791 all asukohaga Ritsika tn 1, Kohtla-Järve 31027) kasuks alljärgnevate tingimustega:
  1) liinirajatisi ning teostada töid, mis on vajalikud VKG Soojus AS poolt kaugküttevõrgu trasside ehitamiseks, remondiks, hooldamiseks, kasutamiseks, likvideerimiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks taotlejal lasuva soojavõrgu arendamiskohustuse täitmiseks;
  2) koormatava maa-ala suurus on 639 m², liinirajatise pikkus 132.5 m (soojustorustik);
  3) isiklik kasutusõigus seatakse tähtajata;
  4) isikliku kasutusõiguse koormamise tasu suurus ja maksmise kord määratakse täiendava korraldusega kehtivate õigusaktide alusel.

§ 2.   Linnapea volitamine

  Volitada Kohtla-Järve linnapead hr Jevgeni Solovjov` i allkirjastama notariaalselt kasutusõiguse lepingut.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 29. augustil 2011. a.

Arne Berendsen
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json