Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Heakorrakonkursi korraldamise kord Kohtla-Järve linnas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2013, 34

Heakorrakonkursi korraldamise kord Kohtla-Järve linnas

Vastu võetud 22.12.2010 nr 61

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja korraldus

  (1) Määruse eesmärk on Kohtla-Järve linnas ü ldise heakorra taseme tõstmine, kodukaunistamise idee propageerimine, linna üldilme parandamine ja linnaelanike elu väärtustamine.

  (2) Heakorrakonkurss viiakse läbi 1 kord aastas ja selle läbiviimise korraldab Kohtla-Järve Linnavalitsus.

§ 2.   Hindamise alused

  (1) Hindamine toimub järgmistes kategooriates:
  1) eramud;
  2) kortermajad;
  3) ettevõtted, asutused.

  (2) Konkursi hindamisel on rõhuasetus seatud mitte materiaalsele tulemi saavutamisele, vaid eelkõige Eesti kodu lihtsusele, looduslähedusele, korrastatusele.

  (3) Ettevõtete-asutuste, korteriühistute ja eramute hindamisel on rõhuasetus hoonestusel ja heakorral.

  (4) Hindamisel arvestatakse alljärgneva t:
  1) hoonete ja rajatiste välisilmet, sobivust ümbrusega ja nende korrasolekut (hoone fassaad, korrektne piiraed, aadressi sildid jne);
  2) territooriumi üldist kujundamist ja haljastust (haljasalad niidetud, lilled, puud, põõsad hooldatud);
  3) arhite ktuurseid väikevorme ( lillevaasid, pingid, skulptuurid jne);
  4) arvestatakse ka muid nimetamata komponente, mis ilmestavad territooriume (lipuvarras või hoidik, piirded, väravad, valgustus, basseinid jms);
  5) jäätmeseaduse järgimist (sorteeritud jäätmete kogumise erikonteinerisse olemasolu, nende paigaldust ja korrasolekut jms).

§ 3.   Objekti ülesseadmine konkursile ja külastamine

  (1) Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on igal aastal 01. juuli.

  (2) Kandidaate võivad esitada linnaelanikud Kohtla-Järve linna territooriumil olevad korteriühistud, ettevõtted, asutused kas suuliselt (telefoni teel 33-78500), või kirjalikult (aadressile Keskallee 19 kab. 103) või e-postiga( [email protected]).

  (3) Konkursi läbiviimiseks moodustab Kohtla- Järve Linnavalitsus vähemalt viieliikmelise komisjoni (edaspidi komisjon), kuhu kaasatakse vajalikke spetsialiste.

  (4) Komisjon teostab 2 kuu jooksul konkursil olevate objektide ülevaatuse ning esitab võitjate nimekirja kinnitamiseks Kohtla-Järve Linnavalitsusele.

  (5) Objekti külastamine toimub omanikuga kooskõlastatult.

  (6) Võitnud objekt saab osaleda peale võidu saavutamist ka järgnevatel aastatel pealevõitjaks nimetamist.

  (7) Konkursi puhul selgitatakse välja ja tõstetakse esile kuni viis paremat heakorrastatud objekti.

§ 4.   Kokkuvõtete tegemine

  (1) Kokkuvõtete tegemine ja võitjate pidulik autasustamine toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuses.

  (2) Kõikide kategooriate esikohti autasustatakse Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt välja antava vastavasisulise tänukirja ja mälestusesemega.

  (3) Komisjonil on omaniku nõusolekul õigus järgneval aastal esitada objekte osalemiseks maakondlikele jt konkurssidele.

  (4) Komisjonil on õigus välja anda täiendavalt eriauhindu ja teha ettepanekuid heakorra parandamiseks linnas.

  (5) Komisjon vormistab ülevaatuse tulemused protokollina.

  (6) Konkursitulemused kinnitab Kohtla-Järve Linnavalitsus oma korraldusega ja need avalikustatakse Kohtla- Järve linna meedias.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 27. detsembril 2010. a.

Arne Berendsen
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json