Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kernu valla tänukirja andmiseks taotluste esitamise, tänukirja vormistamise ja kätteandmise kord

Kernu valla tänukirja andmiseks taotluste esitamise, tänukirja vormistamise ja kätteandmise kord - sisukord
Väljaandja:Kernu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2014, 15

Kernu valla tänukirja andmiseks taotluste esitamise, tänukirja vormistamise ja kätteandmise kord

Vastu võetud 15.04.2010 nr 6
RT IV, 12.12.2013, 29
jõustumine 01.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2014RT IV, 16.07.2014, 101.08.2014

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 3 punkti 1 ja Kernu valla põhimääruse § 57 lg 6 alusel.
[RT IV, 16.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

§ 1.  Tänukirja andmiseks taotluste esitamine

 (1) Taotlusi Kernu valla tänukirja (edaspidi tänukiri) andmiseks on õigus esitada Kernu vallavolikogu liikmetel, Kernu vallavanemal, Kernu Vallavalitsuse liikmetel ja Kernu Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidel. Füüsilised ja juriidilised isikud esitavad tänukirja taotlusi eelnimetatute kaudu.

 (2) Taotlus esitatakse kirjalikult vähemalt kümme päeva enne autasustamist vallasekretärile.

 (3) Taotluses tuleb näidata:
 1) taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed;
 2) tänukirja andmiseks esitatava isiku või ühenduse nimi;
 3) tänukirja andmise põhjendus;
 4) tänukirja üleandmise aeg;
 5) taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri.

 (4) Taotlused avalikustatakse valla veebilehel.

 (5) Tänukirja andmise otsustavad vallavolikogu esimees ja vallavanem konsensuslikult. Kui vallavanem ja vallavolikogu esimees jäävad tänukirja andmise küsimuses eriarvamusele või soovitakse koos tänukirjaga anda isikule ka kingitust või rahalist preemiat, otsustab tänukirja andmise vallavolikogu. Otsusest teatatakse taotlejale.

§ 2.  Tänukirja vormistamine ja kätteandmine

 (1) Tänukirjale kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Allkirjad kinnitatakse Kernu Vallavalitsuse vapimärgi pitsatiga.

 (2) Tänukirja annab üle vallavolikogu esimees või vallavanem.

 (3) Ühele isikule võib tänukirja anda mitmel korral.

§ 3.  Muud tingimused

 (1) Tänukirja saaja ei omanda eriõigusi.

 (2) Tänukiri ei kuulu asendamisele.

 (3) Tänukirja saajate kohta peab arvestust vallasekretär.

 (4) Kernu Vallavalitsuse ametnikule ergutusena tänukirja andmine kantakse tema
teenistuslehele.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2010. a.