Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kernu valla aastapreemia kandidaatide esitamise ja aastapreemia määramise kord

Väljaandja:Kernu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2014, 16

Kernu valla aastapreemia kandidaatide esitamise ja aastapreemia määramise kord

Vastu võetud 20.05.2010 nr 9
jõustumine 01.06.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.201001.01.2011
19.06.2014RT IV, 16.07.2014, 101.08.2014

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 3 punkti 1 ja Kernu valla põhimääruse punkti § 57 lg 3 alusel.
[RT IV, 16.07.2014, 1 - jõust. 01.08.2014]

§ 1.  Aastapreemia kandidaatide esitamine

 (1) Aastapreemiate kandidaate võivad esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud vabas vormis kirjaliku taotlusega, milles on ära toodud esitamise üksikasjalik põhjendus. Taotlusele võib lisada selgitavaid materjale.

 (2) Taotlused esitatakse hiljemalt 30. septembriks vallavolikogu alatisele humanitaarkomisjonile (edaspidi komisjon).

 (3) Aastapreemiate kandidaadid ja nende esitajad avalikustatakse valla veebilehel.

§ 2.  Taotluste läbivaatamine

 (1) Aastapreemiate taotlused vaatab läbi komisjon.

 (2) Komisjoni liige, kes on esitatud aastapreemia kandidaadiks, taotluste läbivaatamisel ei osale.

 (3) Komisjon teeb oma otsusega volikogule ettepaneku aastapreemiate määramiseks. Otsuses tuleb näidata kellele ja mille eest soovitakse preemiat määrata. Otsus tuleb teha hiljemalt 10. oktoobriks.

§ 3.  Aastapreemiate määramine

  Aastapreemiad määrab vallavolikogu.

§ 4.  Aastapreemia suurus

  Aastapreemia suuruseks peale tulumaksu kinnipidamist on kuussada viiskümmend (650) eurot.
[muudetud Kernu Vallavolikogu 16.12.2010 määrusega nr 26, jõust 01.01.2011]

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2010. a.