Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Kadrina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2021, 1

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 13.07.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2, Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2, Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Kadrina vallas moodustatakse 2 valimisjaoskonda.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  (1) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Kadrina Kultuurikoja Kadrina rahvamajas ( Viru tn 14 Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne- Viru maakond).

  (2) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Kadrina Lasteaia Sipsik Hulja majas asuvas Hulja raamatukogu ruumes
(Tõnismäe tee 18 Hulja alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond).

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskondades

  (1) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 1. Valimisjaoskond nr 1 korraldab hääletamist vajadusel ka asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (2) Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldab jaoskond nr 1 hääletamist ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (3) Kodus hääletamist korraldavad valimisjaoskond nr 1 ja valimisjaoskond nr 2. Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldavad valimisjaoskond nr 1 ja valimisjaoskond nr 2 ka asukohas hääletamist.

§ 4.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Kadrina vallavalitsuse 27.11.2018 määrus nr 3 „Valimisjaoskondade moodustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kairit Pihlak
vallavanem

Marika Mardõkainen
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json