Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. detsembri 2019. a määruse nr 64 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2022, 2

Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. detsembri 2019. a määruse nr 64 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 07.07.2022 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. detsembri 2019. a määruse nr 64 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend“ muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. detsembri 2019. a määruses nr 64 "Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 1 jäetakse välja sõna „administraator“ ning asendatakse sõna „ekspediitor-autojuht“ sõnaga „autojuht“;
  2) paragrahvi 4 lõike 3 punktist 2 jäetakse välja sõna „referent-raamatupidaja“ ning täiendatakse pärast sõna „sekretär-asjaajaja“ sõnaga „asjaajaja“;
  3) paragrahvi 4 lõike 3 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „haldusjuht“ sõnaga „juhtumikorraldaja“;
  4) paragrahvi 4 lõike 3 punktist 4 jäetakse välja sõna „infotehnoloogia juht“;
  5) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 1 arv „900“ asendatakse arvuga „1000“;
  6) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 2 tekstiosa „900 kuni 1200“ asendatakse tekstiosaga „1000 kuni 1400“;
  7) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 3 tekstiosa „1200 kuni 1600“ asendatakse tekstiosaga „1400 kuni 1700“;
  8) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 4 arv „1600“ asendatakse arvuga „1700“;
  9) paragrahvi 18 lõiked 3-5 tunnistatakse kehtetuks;
  10) jätta määruse § 18 lõikest 2 sõnad „§ 8 lõiget 2“;
  11) jätta määruse § 18 lõikest 2 sõnad „§ 9 lõiget 8“;
  12) jätta määruse § 18 lõikest 2 sõnad „§ 12 lõiget 2“;
  13) jätta määruse § 18 lõikest 2 sõnad „§ 15“;
  14) jätta määruse § 18 lõikest 2 sõnad „§ 16“;
  15) jätta määruse § 18 lõikest 2 sõnad „§ 17 lõikeid 1 ja 2“.

Tiit Lillemets
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json