Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2022, 3

Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 07.07.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruses nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ tehakse järgmine muudatus:
  1) paragrahvi 29 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:
„6) koera või kassi mikrokiibiga märgistamise maksumuse osalise hüvitamise toetus.“

Tiit Lillemets
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json