HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Türi Lasteaia arengukava aastateks 2022-2025 kinnitamine

Türi Lasteaia arengukava aastateks 2022-2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Türi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 16.07.2022, 8

  Türi Lasteaia arengukava aastateks 2022-2025 kinnitamine

  Vastu võetud 12.07.2022 nr 2

  Määrus on antud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning Türi Vallavolikogu 31. mai 2018 määruse nr 28 „Türi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ § 4 lõike 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Türi Lasteaia arengukava aastateks 2022–2025 (arengukava 13 leheküljel lisatud määrusele).

  Elar Niglas
  asevallavanem

  Marje Pärn
  jurist vallasekretäri ülesannetes

  Lisa Türi Lasteaia arengukava 2022–2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json