Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivide kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 16.08.2013, 5

Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivide kinnitamine

Vastu võetud 01.10.2003 nr 94
jõustumine 06.10.2003

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Teeseaduse § 10 lg 3 ja § 25 lg 3, majandus -ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määruse nr 45 "Tee seisundinõuded" ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 punktist 8,
Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Kinnitada Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivid vastavalt lisale.

2. Tallinna Kommunaalametil võtta teede ja tänavate remondi normatiivid aluseks linna omandis olevate teede ja tänavate teehoiukava koostamisel.

3. Määrus jõustub 6. oktoobril 2003.

Toomas Vitsut
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa TALLINNA TEEDE JA TÄNAVATE REMONDI NORMATIIVID

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json