ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tallinna põhimääruse muutmine, Tallinna linnavara elu- ja mitteeluruumide registri pidamise põhimääruse kinnitamine, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määruse nr 56, 8. mai 1997 määruse nr 21 ja 30. novembri 2000 määruse nr 51 muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.08.2013, 9

Tallinna põhimääruse muutmine, Tallinna linnavara elu- ja mitteeluruumide registri pidamise põhimääruse kinnitamine, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määruse nr 56, 8. mai 1997 määruse nr 21 ja 30. novembri 2000 määruse nr 51 muutmine

Vastu võetud 29.05.2003 nr 32
jõustumine 05.06.2003

Juhindudes Andmekogude seaduse § 42 ja § 44, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, Tallinna põhimääruse § 98 lg 1,
Tallinna Linnavolikogu
määrab:

1.[Käesolevast tekstist välja jäetud]

2. Kinnitada juurdelisatud Tallinna linnavara elu- ja mitteeluruumide registri pidamise põhimäärus.

3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

4. (Kehtetu - Tvk m 26.08.2010 nr 41, jõustumine 02.09.2010)

5. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

6. Linnavalitsus võib vastu võtta õigusakte määruse rakendamiseks.

7. Määrus jõustub 5. juunil 2003.

Lisa Tallinna linnavara elu- ja mitteeluruumide registri pidamise põhimäärus (Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json