Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 16.08.2013, 11

Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine

Vastu võetud 13.08.2003 nr 73
jõustumine 18.08.2003

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punktist 2 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määruse nr 34 punktist 2.1,
Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud:

1.1 "Äriruumi üürileping" vastavalt lisale 1;

1.2 "Äriruumi üürilepingu tingimused" vastavalt lisale 2;

1.3 "Äriruumi üürilepingu tüüpvormi kasutamise juhend" vastavalt lisale 3.

2. Tallinna linna omandis olevate äriruumide, st majandus- või kutsetegevuses kasutatavate ruumide üürile andmisel on äriruumide valitsejad kohustatud sõlmima üürilepingud, kasutades lisana 1 kinnitatud üürilepingu vormi ning lähtudes lisana 3 kinnitatud juhendist.

3. Lisana 2 kinnitatud tingimusi kohaldatakse Tallinna linna omandis olevate äriruumide üürileandmisel lepingu tingimustena.

4. Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud mitteeluruumi rendilepingu võib rentnik ümber vormistada määrusega kinnitatud vormile vastavaks äriruumi üürilepinguks. Lepingu ümber vormistamise korral ei muutu lepingu objekt, tähtaeg, üüri suurus ning muud lepingu põhitingimused.

5. Määrus jõustub 18. augustil 2003.

Lisa 1 ÄRIRUUMI ÜÜRILEPING (Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

Lisa 2 ÄRIRUUMI ÜÜRILEPINGU TINGIMUSED (Tlv m 06.04.2011 nr 53, jõustumine 01.05.2011)

Lisa 3 ÄRIRUUMI ÜÜRILEPINGU TÜÜPVORMI KASUTAMISE JUHEND (Tlv m 02.11.2011 nr 119, jõustumine 07.11.2011)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json