Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.08.2013, 17

Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

Vastu võetud 16.01.2002 nr 2
jõustumine 21.01.2002

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Mustamäe Linnaosa Halduskogu ettepaneku,
Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Määrata vastavalt käesoleva määruse lisale Kadaka asumis, Kadaka tee 74e, 74f ja 76e kinnistute maa-ala detailplaneeringuga ettenähtud tänavale nimi Akadeemia tee, millega pikendatakse olemasoleva Akadeemia tee nime leviala.  
2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil muuta planeeritud tänava äärde jäävad Kadaka tee aadressid Akadeemia tee nime alusel vastavalt krundijaotuskava esitamisajale.  
3. Mustamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide või tänavanimega suunaviitade paigaldamine tänava alguses ja lõpus ning hoonete omanike poolt uute numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava pikenduse ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.  
4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.  
5. Määrus jõustub 21. jaanuaril 2002.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json