Kultuur ja sportMuinsuskaitse

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Muinsuskaitseseaduses sätestatud kinnisasja võõrandamisel kohaliku omavalitsuse ostueesõiguse teostamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.08.2013, 24

Muinsuskaitseseaduses sätestatud kinnisasja võõrandamisel kohaliku omavalitsuse ostueesõiguse teostamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele

Vastu võetud 20.03.2003 nr 21
jõustumine 27.03.2003

Juhindudes Muinsuskaitseseaduse § 27 lg 2, Haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 2,
Tallinna Linnavolikogu
määrab:

1. Delegeerida Muinsuskaitseseaduse § 27 lg 2 sätestatud kinnisasja, millel asub kinnismälestis, võõrandamisel kohaliku omavalitsuse ostueesõiguse kasutamise otsustamine ja ostueesõiguse teostamine Tallinna Linnavalitsusele.

2. Kinnisasja, millel asub kinnismälestis, ostueesõigusest loobumise otsus vormistatakse juhul, kui kinnisasja omandaja seda kirjalikult taotleb.

3. Määrus jõustub 27. märtsil 2003.

Marit Maripuu
Tallinna Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json