Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänavanimede muutmine ja määramine Haabersti linnaosas

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2001
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.08.2013, 31

Tänavanimede muutmine ja määramine Haabersti linnaosas

Vastu võetud 31.10.2001 nr 113
jõustumine 05.11.2001

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni, Haabersti Halduskogu ja Kammelja tänava elanike ettepaneku, Tallinna Linnavalitsus määrab:


1. Muuta Kakumäe asumis paikneva Kammelja tänava nime ning määrata vastavalt käesoleva määruse lisale tänava senise algusosa uueks nimeks Sikuti tänav, millega laieneb Sikuti tänava nime leviala.
2. Säästva arengu ja planeerimise ametil:
2.1 määrata Kammelja tn 1b ja 2 detailplaneeringu alusel uued aadressid vastavalt krundijaotuskava esitamisajale;
2.2 kindlustada tänavanimega suunaviitade tellimine ja paigaldamine Liikluskorralduskeskuse kaudu 31. detsembriks 2001 alljärgnevalt:
2.2.1 viit tekstiga "Kammelja" - tänava uuel alguskohal, Kahva tn 17 kinnistu põhjapiiril;
2.2.2 viit tekstiga "Sikuti" - tänava alguskohal, Kakumäe tee ristil;
2.2.3 viit tekstiga "Landi" - tänava alguskohal, Kakumäe tee ristil.
3. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada numbrimärkide paigaldamine hoonetele vastavalt hoonestuse väljaehitamise ajaks.
4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.
5. Määrus jõustub 5. novembril 2001.

Tõnis Palts
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json