Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korra kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.08.2013, 36

Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korra kinnitamine

Vastu võetud 06.02.2003 nr 10
jõustumine 13.02.2003

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8, § 35 lg 1 ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 38 lg-tega 1 ja 2 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg-ga 2,
(Tvk m 15.12.2011 nr 44, jõustumine 01.01.2012)
Tallinna Linnavolikogu
määrab:1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise kord.

2. Määrus jõustub 13. veebruaril 2003.
Lisa Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise kord (Tvk m 27.11.2003 nr 60 jõust. 04.12.2003)

/otsingu_soovitused.json