Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tallinna Liikluskorralduskeskuse tegevuse lõpetamine, Tallinna Kommunaalameti põhimääruse muutmine ning linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.08.2013, 42

Tallinna Liikluskorralduskeskuse tegevuse lõpetamine, Tallinna Kommunaalameti põhimääruse muutmine ning linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine

Vastu võetud 30.04.2003 nr 29
jõustumine 07.05.2003

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja 36, § 35 lg 2, Avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 1, Tallinna põhimääruse § 42 lg 4, § 52 lg 2 ja lg 7, linnavolikogu 28. novembri 2002 määrusest nr 64 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,
Tallinna Linnavolikogu
määrab:

1. Lõpetada Tallinna Kommunaalameti hallatava asutuse Tallinna Liikluskorralduskeskus tegevus alates 1. augustist 2003.

2. Linnavalitsusel korraldada Tallinna Liikluskorralduskeskuse tegevuse lõpetamine.

3. Muuta Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 69 kinnitatud Tallinna Kommunaalameti põhimäärust järgmiselt:

3.1 täiendada põhimäärust punktiga 2.1.23 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“2.1.23 teede ja tänavate sulgemise maksu haldamine vastavalt Maksukorralduse seadusele, Kohalike maksude seadusele ning linnavolikogu poolt kehtestatud teede ja tänavate sulgemise maksu määrusele;”;

3.2 täiendada põhimäärust punktiga 2.1.24 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“2.1. 24 parkimistasu maksmise kontrollimine, viivistasu määramine ja viivistasu sissenõudmine ning parkimistasu haldamise toimingute teostamine vastavalt Maksukorralduse seadusele, Kohalike maksude seadusele ning linnavolikogu poolt kehtestatud parkimistasu määrusele;”;

3.3 täiendada põhimäärust punktiga 2.1.25 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“2.1.25 linnaliikluse operatiivne korraldamine, liiklusskeemide väljatöötamine ja kooskõlastamine;”;

3.4 täiendada põhimäärust punktiga 2.1.26 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“2.1.26 liikluskorralduse tehniliste vahendite tellimine, nende paigalduse ja hoolduse korraldamine;”;

3.5 täiendada põhimäärust punktiga 2.1.27 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“2.1.27 valgusfooride ja foorikeskuse töö tagamine.”.

4. Muuta Tallinna Linnavolikogu 28. novembri 2002 määruse nr 64 lisas 1 kinnitatud Tallinna linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu punkti 4 “Elamumajandusamet” ja punkti 7 “Kommunaalamet” ning lugeda Tallinna linna ametiasutuste teenistujate ametikohtade arvuks kokku 1923 alates 7. maist 2003 ja 1927 alates 1. augustist 2003.

5. Kinnitada Tallinna Kommunaalameti struktuur ja teenistujate koosseis alates 7. maist 2003 ning Tallinna Elamumajandusameti struktuur ja teenistujate koosseis alates 1. augustist 2003 vastavalt lisale.

6. Määrus jõustub 7. mail 2003.

Maret Maripuu
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json