ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Rõngu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014 - 2026

Rõngu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014 - 2026 - sisukord
  Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.08.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 16.08.2014, 2

  Rõngu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014 - 2026

  Vastu võetud 14.08.2014 nr 10

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

  § 1.  Kinnitada „Rõngu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026“ (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Rõngu Vallavolikogu 09.02.2012. a määrus nr 4 „Rõngu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava uuenduste kinnitamine“.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Vahur Vuks
  volikogu esimees

  Lisa Rõngu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026 (dokumendi lisadega saab tutvuda Rõngu valla veebilehel).