Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Raasiku valla 2016. a 2. lisaeelarve

Raasiku valla 2016. a 2. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.08.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 16.08.2016, 6

  Raasiku valla 2016. a 2. lisaeelarve

  Vastu võetud 09.08.2016 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 8, § 22 lg-te 2 ja 3, § 38 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-de 14-18 ja § 26 alusel ning kooskõlas Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra § 6 p-ga 5.

  § 1.   Raasiku valla 2016. aasta 2. lisaeelarve kinnitamine.

    (1) Suurendada 2016. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 88 658,69 eurot.

    (2) Suurendada 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 339 706,92 eurot.

    (3) Suurendada 2016. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid -72 024,60 eurot.

    (4) Suurendada 2016. aasta likviidsete varade jääki 179 023,63 eurot.

    (5) Lõigetes 1 - 4 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.   Avalikustada käesolev määrus põhimääruses sätestatud korras.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Jako Reinaste
  Volikogu aseesimees

  Lisa 1 Raasiku valla 2016. aasta lisaeelarve nr 2

  /otsingu_soovitused.json