Teksti suurus:

Tartu Linnavalitsuse 17. juuni 2014. a määruse nr 39 "Linnavalitsuse nimel spordiseaduses sätestatud otsuste tegija määramine ja Tartu Linnavalitsuse 26. oktoobri 2004. a määruse nr 28 "Avalike koosolekute, avalike ürituste, spordiürituste ja projektlaagrite registreerimise kord" kehtetuks tunnistamine" täiendamine

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.09.2014
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2014, 3

Tartu Linnavalitsuse 17. juuni 2014. a määruse nr 39 "Linnavalitsuse nimel spordiseaduses sätestatud otsuste tegija määramine ja Tartu Linnavalitsuse 26. oktoobri 2004. a määruse nr 28 "Avalike koosolekute, avalike ürituste, spordiürituste ja projektlaagrite registreerimise kord" kehtetuks tunnistamine" täiendamine

Vastu võetud 02.09.2014 nr 46

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   § 1. Tartu Linnavalitsuse 17. juuni 2014. a määrust nr 39 "Linnavalitsuse nimel spordiseaduses sätestatud otsuste tegija määramine ja Tartu Linnavalitsuse 26. oktoobri 2004. a määruse nr 28 "Avalike koosolekute, avalike ürituste, spordiürituste ja projektlaagrite registreerimise kord" kehtetuks tunnistamine" täiendatakse järgmiselt: määruse §-i 1 täiendatakse pärast sõna "kultuuriosakonna" sõnadega "spetsialist ja".

Urmas Klaas
Linnapea

Jüri Mölder
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json