HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2016, 8

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 08.09.2016 nr 76

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestab riigieelarve ja Hiiu valla eelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise korra Hiiu valla munitsipaalkoolide statsionaarses õppes õppivatele õpilastele.

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Riigieelarves ette nähtud toetuse ulatuses kaetakse valla koolides põhiharidust omandavate 1.- 9. klassi õpilaste koolilõuna toiduainete kulud.

  (2) Riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe kaetakse Hiiu valla eelarvest.

  (3) Koolilõuna hinna kehtestab Hiiu Vallavalitsus.

  (4) Kui põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulud on riigieelarves ette nähtud ulatuses kaetud, võib Hiiu Vallavalitsus koolilõuna toetust kasutada koolilõuna valmistamisega seotud kulude katteks.

§ 3.   Ettepanekute tegemine

  Kooli hoolekogu, kooli juhtkonnal ja õpilasesindusel on õigus teha kooli pidajale ettepanekuid toitlustamise paremaks korraldamiseks.

§ 4.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontroll

  Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib Hiiu Vallavalitsus.

§ 5.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 26.04.2007 määrus nr 29 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“ ning Kõrgessaare Vallavolikogu 09.12 2005 määrus nr 2 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“.

Jüri Ojasoo
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json