HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Martna Põhikooli arengukava 2016/17-2018/19 õppeaastaks kinnitamine

Martna Põhikooli arengukava 2016/17-2018/19 õppeaastaks kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Martna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2016, 21

  Martna Põhikooli arengukava 2016/17-2018/19 õppeaastaks kinnitamine

  Vastu võetud 08.09.2016 nr 26

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 1 lõike 2 ja § 67 lõike 2 ning Martna Vallavolikogu 25.01.2011. a määruse nr 38 “Martna Põhikooli põhimääruse kinnitamine” § 161 lõike 3 alusel.

  § 1.  Kinnitada Martna Põhikooli arengukava 2016/17-2018/19 õppeaastaks, vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt, alates 1. septembrist 2016. a.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Ene Pallas
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Martna Põhikooli arengukava 2016/17-2018/19 õ-a