HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidusoodustuse andmise kord

Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidusoodustuse andmise kord - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2016, 23

Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidusoodustuse andmise kord

Vastu võetud 14.09.2016 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning ühistranspordiseaduse § 36 lõigete 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse rahvastikuregistri andmetel Põlva vallas elavatele koolikohustuslikele lastele (edaspidi õpilane) koolikohustuse täitmiseks transpordi korraldamise põhimõtted ja sõidusoodustus.

§ 2.   Õpilaste transport ja sõidukulude hüvitamine

  (1) Õpilastel, kes omandavad põhiharidust statsionaarses õppes Põlva vallas asuvates koolides, on õigustasuta kasutada õppetöö perioodil kodust kooli ja koolist koju sõitmiseks valla koolibussi või ühistransporti Põlva maakonna bussiliinidel (edaspidi ühistransport), välja arvatud maakonna bussiliinil nr 20.

  (2) Valla koolibussiga sõitmisel tõendatakse sõidusoodustuse olemasolu õpilaspiletiga.

  (3) Ühistranspordi kasutamisel tõendatakse sõidusoodustuse olemasolu vastava sõidukaardi ja õpilaspiletiga.

  (4) Sõidukaardi väljastamiseks esitab kool õpilaste andmed Põlva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt 5. septembriks.

  (5) Sõiduõiguse aktiveerib ja sõidukaardi väljastab vallavalitsuse registrispetsialist.

  (6) Sõidukaardi väljastamise ja uuendamise kulud tasub kaardi saaja.

  (7) Õpilasele, kes omandab põhiharidust teise kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil asuvas koolis, väljastatakse sõidukaart juhul, kui see kool on õpilase kodule lähim kool.

  (8) Kui elukohajärgses koolis ei ole võimalik korraldada õpet tulenevalt õpilase hariduslikust erivajadusest, hüvitatakse õpilase ühistranspordi kasutamise kulud 100% ulatuses kuni neli korda kuus sõiduks kooli ja koolist koju. Otsuse sõidukulude hüvitamiseks teeb vallavalitsus vanema poolt esitatud taotluse ja sõidupiletite alusel. Sõidukulud hüvitatakse juhul, kui õpilasele ei laiene tasuta sõidu õigus ühistranspordiseaduse § 34 alusel.

  (9) Vallavalitsus võib vanema taotluse alusel hüvitada sõidukulud käesolevas määruses sätestamata juhtudel.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json