Teksti suurus:

Kastre Vallavolikogu 21.11.2017 määruse nr 3

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 16.09.2021, 1

Kastre Vallavolikogu 21.11.2017 määruse nr 3

Vastu võetud 24.08.2021 nr 121

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Muudetakse Kastre Vallavolikogu 21.11.2017 määruse nr 3 Lisa 1, vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
Volikogu esimees

Lisa Palgagrupid

/otsingu_soovitused.json