ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Soojusenergia müügi piirhinna kehtestamine AS Uuemõisa Teenus katlamaja võrgupiirkonnas

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2012, 57

Soojusenergia müügi piirhinna kehtestamine AS Uuemõisa Teenus katlamaja võrgupiirkonnas

Vastu võetud 25.09.2008 nr 83
jõustumine 01.01.2009

Määrus kehtestatakse Konkurentsiseaduse § 17 lg 2; Kaugkütteseaduse § 8 lg 4; Haldusmenetluse seaduse § 64 ja AS Uuemõisa Teenus nõukogu 29.07.2008.a. koosoleku protokolli nr 02/2008 alusel.

§ 1.  Soojusenergia müügi piirhind

  Kehtestada alates 01. jaanuarist 2009.a. AS Uuemõisa Teenus katlamaja võrgupiirkonnas AS Uuemõisa Teenus poolt soojatarbijaile müüdava soojusenergia piirhinnaks 59.76 eurot/MWh (millele lisandub käibemaks).

§ 2.  Soojusenergia müügi piirhinna avalikustamine

  AS-il Uuemõisa Teenus avalikustada soojusenergia piirhind vähemalt kolm kuud enne selle kehtima hakkamist.

§ 3.  Rakendussäte

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 4.  Määruse avalikustamine

  Määrus avaldada Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2009.a.