Teksti suurus:

Väike-Maarja Valla Kommunaali põhimääruse muutmine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2013
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2013, 5

Väike-Maarja Valla Kommunaali põhimääruse muutmine

Vastu võetud 26.09.2013 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Väike-Maarja Vallavolikogu 25. aprilli 2013.a määruses nr 10 „Väike-Maarja Valla Kommunaali põhimäärus“ tehakse järgmine muudatus:

  paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:
„Asutuse tegevuse eesmärk on hallata Triigi ja Vao küla kaugküttesüsteeme ja Väike-Maarja sauna.“

Olev Liblikmann
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json