Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Jõelähtme valla omandis olevate mitteeluruumide üürilepingu tüüpvormi kinnitamine

Jõelähtme valla omandis olevate mitteeluruumide üürilepingu tüüpvormi kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2006
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2013, 74

  Jõelähtme valla omandis olevate mitteeluruumide üürilepingu tüüpvormi kinnitamine

  Vastu võetud 11.10.2006 nr 19
  jõustumine 23.10.2006

  Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Jõelähtme Vallavolikogu 12. septembri 2006 määrusega nr 29 kehtestatud Jõelähtme vallavara valitsemise korra, Jõelähtme Vallavalitsus  M Ä Ä R A B

  § 1.   Kinnitada:


  1) Äriruumi üürileping vastavalt lisale 1;


  2) Äriruumi üürilepingu tingimused vastavalt lisale 2;


  3) Äriruumi üürilepingu tüüpvormi kasutamise juhend vastavalt lisale 3.

  § 2.   Jõelähtme valla omandis olevate äriruumide, st. majandus- või kutsetegevuses kasutatavate mitteeluruumide üürile andmisel on äriruumide valitsejad kohustatud sõlmima üürilepingud, kasutades paragrahvi 1 punktis 1 kinnitatud üürilepingu vormi ning lähtudes punktis 3 kinnitatud tüüpvormi kasutamise juhendist.

  § 3.   Paragrahvi 1 punktis 2 kinnitatud tingimusi kohaldatakse Jõelähtme valla omandis olevate äriruumide üürileandmisel lepingu tingimustena.

  § 4.   Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud mitteeluruumi rendilepingu võib rentnik ümber vormistada määrusega kinnitatud vormile vastavaks äriruumi üürilepinguks. Lepingu ümber vormistamise korral ei muutu lepingu objekt, tähtaeg, üüri suurus ning muud lepingu põhitingimused.

  § 5.   Määrus jõustub 23. oktoobril 2006.

  Andrus Umboja
  Vallavanem

  Helvi Kork
  Vallasekretär

  Lisa 1 Äriruumi üürilepingu vorm

  Lisa 2 Äriruumi üürilepingu tingimused

  Lisa 3 Äriruumi üürilepingu tüüpvormi kasutamise juhend

  /otsingu_soovitused.json