Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020

Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020 - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2015, 4

  Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020

  Vastu võetud 12.10.2015 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37² lg 3 ja 7 ja § 45 lg 5 alusel.

  § 1.  Kinnitada “Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020” Elva linna arengukavaga aastateks 2016-2020 seotud dokumendina vastavalt lisale 1 ja 2.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Elva Linnavolikogu 29.09.2014 määrus nr 19 „Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018“.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Meelis Karro
  Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Elva linna eelarvestrateegia 2016-2020

  Lisa 2 Eelarvestrateegia koondtabelid