Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Vara valla arengukava aastateks 2015–2025 kinnitamine

Vara valla arengukava aastateks 2015–2025 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2016
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2015, 5

Vara valla arengukava aastateks 2015–2025 kinnitamine

Vastu võetud 07.10.2015 nr 11

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 7, § 37, § 371 ja § 372 ning Vara vallavolikogu 08.04.2015. a määruse nr 4 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Vara valla arengukava aastateks 2015-2025 (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Tunnistada kehtetuks Vara valla arengukava 2011-2020 ja arengukava tegevuskava 2014-2020.

Tarmo Leini
Volikogu esimees

Lisa Vara valla arengukava 2015-2025

Lisa 1 Arengukava tegevuskava 2015-2025

Lisa 2 Vara valla terviseprofiil

/otsingu_soovitused.json