Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Vara valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine

Vara valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2015, 6

Vara valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine

Vastu võetud 07.10.2015 nr 12
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 7, § 37, § 371, § 372, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ning Vara vallavolikogu 08.04.2015. a määruse nr 4 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ alusel.

§ 1.  Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Vara valla eelarvestrateegia aastateks 2016–2019 (lisatud).

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vara vallavolikogu 24.09.2014. a määrus nr 10 „Vara valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Tarmo Leini
Volikogu esimees

Lisa Vara valla eelarvestrateegia 2016-2019