Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Teenetemärk

Teenetemärk - sisukord
  Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2015, 25

  Teenetemärk

  Vastu võetud 07.10.2015 nr 8

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Vinni valla põhimääruse lisa 3 „Vinni valla sümbolite kasutamise kord“ § 2 alusel.

  § 1.   Üldsätted

    (1) Teenetemärk on Vinni valla aumärk austuse ja tunnustuse avaldamiseks.

    (2) Teenetemärk antakse inimesele, kelle aastatepikkune töö ja tegevus on positiivselt mõjutanud Vinni valla arengut ja mainet, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust vallale.

  § 2.   Teenetemärgi kirjeldus

    Teenetemärgil on kujutatud Vinni valla vappi etalonist erineval kujul (vt Lisa1). Teenetemärgi materjal on hõbe 925°, vapi ülemine kolmnurk ja tammelehed ning tõrud on kuumemailitud rohelisega, ääred kullatud. Lint on valla lipu värvides.

  § 3.   Teenetemärgi taotlemine ja andmine

    (1) Põhjendatud taotluse Teenetemärgi andmiseks võivad esitada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud (Lisa 2).

    (2) Teenetemärgi andmise otsustab Vinni Vallavalitsus, vormistatakse korraldusega.

    (3) Teenetemärgi koos tunnistusega annab autasustatutele pidulikult üle vallavanem.

    (4) Üldjuhul antakse teenetemärk üle üks kord aastas, seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga või valla aastapäevaga. Erandjuhtudel võib teenetemärgi üleandmine toimuda ka muul ajal.

    (5) Isikule võib teenetemärgi anda üks kord.

    (6) Teenetemärgi saanud isikute nimed koos selle saamise aluseks olnud teenete kirjeldusega ja muude dokumentidega säilitatakse Vinni Vallavalitsuses.

  Toomas Väinaste
  Vallavanem

  Vaive Kors
  Vallasekretär

  Lisa 1

  Lisa 2

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json