Teksti suurus:

Haljala valla arengukava 2018-2030 muutmine

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2021, 6

Haljala valla arengukava 2018-2030 muutmine

Vastu võetud 12.10.2021 nr 101
jõustumine 01.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.

§ 1.   Muudetakse Haljala Vallavolikogu 16.10.2018 määruse nr 40 „Haljala valla arengukava 2018 - 2030“ Lisa 1 ja kinnitatakse uues redaktsioonis „Haljala valla arengukava 2022-2030“.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Vello Väinsalu
volikogu esimees

Lisa 1 Haljala valla arengukava 2022 – 2030

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json