Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Haljala valla eelarvestrateegia 2022-2025

Haljala valla eelarvestrateegia 2022-2025 - sisukord
Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2021, 7

Haljala valla eelarvestrateegia 2022-2025

Vastu võetud 12.10.2021 nr 102
jõustumine 01.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 371 lõike 1, § 372 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu 30.11.2020 määrus nr 83 „Haljala valla eelarvestrateegia 2021-2024“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Vello Väinsalu
volikogu esimees

Lisa 1 Haljala valla eelarvestrateegia 2022 – 2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json