Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla 2021. aasta II lisaeelarve

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 16.10.2021, 12

Põhja-Sakala valla 2021. aasta II lisaeelarve

Vastu võetud 07.10.2021 nr 152

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1 ja lg 3 ning Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra § 9 alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla 2021. aasta II lisaeelarve

  Kehtestada Põhja-Sakala valla 2021. aasta II lisaeelarve järgmiselt:
  1) määruse lisa 1 Lisaeelarve;
  2) määruse lisa 2 Lisaeelarve seletuskiri.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päevast pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json