Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2015
Avaldamismärge:RT IV, 16.11.2012, 26

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Vastu võetud 24.03.2011 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 26, kohtute seaduse § 106 lõigete 1 ja 2 ning § 107 lõigete 1, 2 ja 3 alusel.

§ 1.  Rahvakohtunikukandidaatide valimine

  Valida rahvakohtunikukandidaatideks:
 1) Toivo Mündi;
 2) Irina Kruusla;
 3) Maiken Keldu.

§ 2.  Rahvakohtunikukandidaatide nimekirja esitamine ja avaldamine

 (1) Esitada maakohtule kandidaadi nimi, isikukood, aadress, töökoht, amet või tegevusala.

 (2) Avaldada Ametlikud Teadaandes kandidaadi nimi, töökoht ja amet või tegevusala.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 28. märtsil 2011. a.

Vahur Tohver
Volikogu esimees