Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Valga ja Tõrva linna ning Tõlliste, Karula, Taheva, Õru, Otepää, Sangaste, Palupera, Puka, Helme, Põdrala, Hummuli valla ühise jäätmekava - „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2011 – 2016” vastuvõtmine

Valga ja Tõrva linna ning Tõlliste, Karula, Taheva, Õru, Otepää, Sangaste, Palupera, Puka, Helme, Põdrala, Hummuli valla ühise jäätmekava - „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2011 – 2016” vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Helme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 16.11.2012, 32

Valga ja Tõrva linna ning Tõlliste, Karula, Taheva, Õru, Otepää, Sangaste, Palupera, Puka, Helme, Põdrala, Hummuli valla ühise jäätmekava - „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2011 – 2016” vastuvõtmine

Vastu võetud 23.02.2011 nr 3

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 alusel.

§ 1.  Valga ja Tõrva linna ning Tõlliste, Karula, Taheva, Õru, Otepää, Sangaste, Palupera, Puka, Helme, Põdrala, Hummuli valla ühise jäätmekava vastuvõtmine

  Määrusega võetakse vastu Valga ja Tõrva linna ning Tõlliste, Karula, Taheva, Õru, Otepää, Sangaste, Palupera, Puka, Helme, Põdrala, Hummuli valla ühine jäätmekava - „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2011 – 2016” (Lisa 1).

§ 2.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist, kuid mitte enne jäätmekava vastuvõtmist kõigi koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogude poolt.

Toivo Põldma
Volikogu esimees

Lisa 1 Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2011 – 2016