Teksti suurus:

Kohanime määramine

Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.11.2013, 13

Kohanime määramine

Vastu võetud 09.11.2007 nr 6

Torgu Vallavolikogu 08.12.2006 a otsusega nr 1-1/54 on kehtestatud Saare maakonnas Torgu vallas Sääre külas asuva Loopsu maaüksuse detailplaneering, mille eesmärgiks oli kinnistu jagamine kruntideks. Krunte läbib 8 m laiune ja 770 m pikkune pinnastee. Tuginedes kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3, lg 4

§ 1.  Tee nimetuse määramine

  Määrata Torgu valla Sääre küla Loopsu kinnistu detailplaneeringu järgselt tekkinud uuele teele nimetuseks Suurevare tee registrinumbriga 8070104 (asukohaskeem - lisa 1).

§ 2.  Jõustumine

  Määrus jõustub 14.11.2007. a.

Mihkel Undrest
volikogu esimees

Lisa 1