Teksti suurus:

Vaivara Vallavolikogu ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 16.11.2018, 1

Vaivara Vallavolikogu ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 31.10.2018 nr 48

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tunnistada kehtetuks 18.12.2013 Vaivara Vallavolikogu määrus nr 2 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord“;

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavolikogu määrused alljärgnevalt:

 (1) 25.02.2015 määrus nr 45 „Volikogu esimehele, aseesimehele hüvituse määramine ja linnavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse ja maksmise korra kehtestamine“;

 (2) 30.12.2009 määrus nr 4 „Volituste andmine Narva-Jõesuu linnas avalikult kasutatava tee kasutamise järelevalve teostamiseks“;

 (3) 27.06.2012 määrus nr 77 „Narva-Jõesuu linna 2011. majandusaasta aruande kinnitamine“;

 (4) 29.08.2012 määrus nr 80 „Narva-Jõesuu linna esindamise kord“;

 (5) 25.03.2015 määrus nr 47 “Narva-Jõesuu Keskkooli riigieelarvest finantseeritavate juhtkonna ja õpetajate koosseisu kinnitamine“.

§ 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees