Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 3 vastuvõtmine

Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 3 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.11.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 16.11.2018, 16

  Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 3 vastuvõtmine

  Vastu võetud 14.11.2018 nr 42

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3, Lüganuse valla põhimääruse § 47 lõike 2, Lüganuse Vallavolikogu 22.08.2018 määruse nr 30 „Lüganuse valla finantsjuhtimise kord“ § 9 lõike 6 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 3 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Risto Lindeberg
  vallavolikogu esimees

  Lisa  Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 3

  /otsingu_soovitused.json