Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru valla 2018. aasta III lisaeelarve

Võru valla 2018. aasta III lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Võru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.11.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 16.11.2018, 17

  Võru valla 2018. aasta III lisaeelarve

  Vastu võetud 14.11.2018 nr 50

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, § 23 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 ning Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 49 „Võru valla finantsjuhtimise kord“ § 8 lg 2, lg 8 ja lg 9 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Võru valla 2018. aasta III lisaeelarve mahus 186 232 eurot vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aare Hollo
  volikogu esimees

  Lisa Võru valla 2018. a III lisaeelarve