Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Haapsalu linna sotsiaalvaldkonna töötajate ja vabatahtlike tunnustamise kord

Haapsalu linna sotsiaalvaldkonna töötajate ja vabatahtlike tunnustamise kord - sisukord
Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2014, 9

Haapsalu linna sotsiaalvaldkonna töötajate ja vabatahtlike tunnustamise kord

Vastu võetud 10.12.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Haapsalu põhimääruse § 48 lg 1 p 3, haldusmenetluse seaduse § 90 lg 2 alusel

§ 1.   Üldsätted

  Haapsalu linna sotsiaalvaldkonna töötajate ja vabatahtlike tunnustamise kord sätestab sotsiaalvaldkonnas töötajatele ning vabatahtlikele tunnustuse andmise ja neile preemiate määramise korra (edaspidi Kord).

§ 2.   Tunnustamine

  (1) Haapsalu linn avaldab tunnustust tänukirja ja kingituse või preemia määramisega.

  (2) Haapsalu linna tänukiri koos kingituse või preemiaga määratakse 1 kord aastas:
  1) Sotsiaalvaldkonna töötajale, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi oma töövaldkonnas (Aasta sotsiaaltöötaja);
  2) Sotsiaalvaldkonnas tegutsevale vabatahtliku töö tegijale, kelle tegevus on kaasa aidanud Haapsalu linna sotsiaalvaldkonna arengule (Sotsiaalvaldkonna edendaja).

§ 3.   Ettepanekute esitamine ja läbivaatamine

  (1) Ettepanekuid tunnustuse andmiseks esitatakse Haapsalu Linnavalitsusele üks kord aastas eelnevalt ajakirjanduses ja Haapsalu linna veebilehel väljakuulutatud ajal.

  (2) Ettepanekuid kandidaatide esitamiseks võivad esitada kõik isikud. Kandidaadi kohta esitatakse kandidaadi elulookirjeldus ja tunnustamist vääriva teo või töötulemuste kirjeldus.

  (3) Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon vaatab esitatud ettepanekud läbi ning esitab kinnitamiseks valitsusele.

  (4) Haapsalu Linnavalitsusel on õigus jätta sobivate kandidaatide puudumisel tunnustused väljaandmata.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json