Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Raasiku valla 2014. a neljanda lisaeelarve vastuvõtmine

Raasiku valla 2014. a neljanda lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2014, 24

  Raasiku valla 2014. a neljanda lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 09.12.2014 nr 28

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 8, § 22 lg -te 2 ja 3, § 38 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-de 14-18 ja § 26 alusel ning kooskõlas Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra § 6 p-ga 5.

  § 1.   Raasiku valla 2014. aasta neljanda lisaeelarve kinnitamine.

    (1) Suurendada 2014. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 14 649 eurot.

    (2) Vähendada 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 11 196 eurot.

    (3) Suurendada 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulusid -35 845 eurot.

    (4) Vähendada 2014. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 10 000 eurot.

    (5) Punktides 1 - 5 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas.

  § 2.   Avalikustada käesolev määrus põhimääruses sätestatud korras.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Ants Kivimäe
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Raasiku valla 2014. aasta 4. lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json