HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tsirguliina Keskkooli arengukava 2017-2019

Tsirguliina Keskkooli arengukava 2017-2019 - sisukord
  Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2016, 12

  Tsirguliina Keskkooli arengukava 2017-2019

  Vastu võetud 12.12.2016 nr 16

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja Tõlliste Vallavolikogu 14. veebruari 2011. a määruse nr 6 „Tsirguliina Keskkooli põhimäärus“ § 8 lõike 3 alusel.

  § 1.   Tsirguliina Keskkooli arengukava 2017-2019 kinnitatakse vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Rein Randver
  Volikogu esimees

  Lisa Tsirguliina Keskkooli arengukava 2017-2019