HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viimsi valla haridusalane tunnustamise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2016, 20

Viimsi valla haridusalane tunnustamise kord

Vastu võetud 13.12.2016 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk

 (1) Määruse eesmärgiks on väärtustada õppimist ja enesearendust ning tunnustada Viimsi valla parimaid õpetajaid ja õpilasi.

 (2) Määrusega reguleeritakse haridusalast tunnustamist Viimsi valla munitsipaalharidusasutustes järgmistes valdkondades:
 1) gümnaasiumi lõpetamine medaliga;
 2) põhikooli lõpetamine kiitusega;
 3) huvikooli põhiõppe lõpetamine kiitusega;
 4) vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel ja/või konkurssidel edukalt esinemine.

 (3) Haridusalane tunnustus on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) rahaline preemia või kingitus:
 1) õpilasele;
 2) õpilase juhendajale;
 3) tunnustatavale õpetajale.

§ 2.  Õpilaste ja juhendajate haridusalane tunnustamine

 (1) Hariduspreemia on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt makstav rahaline preemia õpilasele, kes õpib Viimsi valla koolis või õpetajale, kes töötab Viimsi valla haridusasutuses.

 (2) Väärtustamaks haridust ja õppimist, tunnustab vallavalitsus Viimsi valla noori, kes on lõpetanud kooli rahaliste preemiatega järgmiselt:
 1) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanule 1000 eurot;
 2) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanule 750 eurot.

 (3) Väärtustamaks haridust ja õppimist, tunnustab vallavalitsus Viimsi valla koolide lõpetanuid rahaliste preemiatega järgmiselt:
 1) põhikooli kiitusega lõpetanule 300 eurot;
 2) huvialakooli põhiõppe kiitusega lõpetanule 200 eurot.

 (4) Eduka esinemise eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel ja konkurssidel tunnustab vallavalitsus Viimsi valla üldhariduskoolide õpilasi alates 7. klassist k.a ja nende juhendajaid ning huvialakooli õpilasi ja nende juhendajaid rahalise preemiaga järgmiselt:
 1) I koht - õpilane 80 eurot, võistkond 130 eurot, juhendaja 80 eurot;
 2) II koht - õpilane 70 eurot, võistkond 110 eurot, juhendaja 70 eurot;
 3) III koht - õpilane 60 eurot, võistkond 90 eurot, juhendaja 60 eurot;
 4) IV koht - õpilane 50 eurot, võistkond 80 eurot, juhendaja 50 eurot;
 5) V koht - õpilane 40 eurot, võistkond 70 eurot, juhendaja 40 eurot.

 (5) Ettepaneku haridusalase tunnustuse määramiseks § 2 lõikes 2 nimetatud juhtudel teeb vallavalitsusele noorsoo- ja haridusamet. Preemiad kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (6) Haridusalase tunnustuse määramiseks § 2 lõigetes 3 ja 4 nimetatud juhtudel esitavad koolide direktorid vallavalitsuse noorsoo- ja haridusametile esildise kord õppeaastas, hiljemalt 30. juuniks. Rahaline tunnustamine kinnitatakse noorsoo- ja haridusameti juhataja otsusega.

§ 3.  Õpetajate tunnustamine

 (1) Tunnustatavad õpetajad selgitatakse välja Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste õpetajate (sh ringijuhid) hulgast.

 (2) Koolid ja lasteaiad valivad tunnustatavad õpetajad pedagoogilise personali hulgast ise.

 (3) Esildise Viimsi valla tunnustuse saamiseks saavad esitada koolide ja lasteaedade direktorid, haridusasutuste hoolekogud, Viimsi koolide õpilased või lapsevanemad vallavalitsuse noorsoo- ja haridusametile hiljemalt iga aasta 10. septembriks.

 (4) Esildises peab olema ära toodud nii põhjendus iga kandidaadi kohta, miks ta tunnustust väärib kui ka olulisemad töösaavutused.

 (5) Lõpliku otsuse õpetajatele tunnustuse määramise osas teeb vallavalitsus.

 (6) Tunnustuse pälvinud õpetajaid tunnustatakse vallavalitsuse tänukirjaga ja kingitusega.

§ 4.  Tunnustuse üleandmine

 (1) Haridusalase tunnustuse annab koolide lõpetajatele üle Viimsi Vallavolikogu või Viimsi Vallavalitsuse esindaja kooli pidulikul lõpuaktusel.

 (2) Olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt osalenud õpilasi ja nende juhendajaid tunnustatakse pidulikel aktustel.

 (3) Koolide ja lasteaedade õpetajaid tunnustatakse Viimsi vallas õpetajate päevale pühendatud pidulikul vastuvõtul.

§ 5.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2016.

Toomas Tõniste
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json