Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Paldiski linna 2017. aasta lisaeelarve

Paldiski linna 2017. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2017, 33

  Paldiski linna 2017. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 12.12.2017 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 6 alusel

  § 1.   Võtta vastu Paldiski linna 2017. aasta lisaeelarve (lisa).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Külli Tammur
  vallavolikogu esimees

  Lisa Paldiski linna 2017. aasta lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json