HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Avinurme Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Avinurme Gümnaasiumi arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Mustvee Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 16.12.2021, 2

  Avinurme Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 13.12.2021 nr 6

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 1 ja 2 alusel ja kooskõlas Mustvee Vallavalitsuse 01.03.2018 määruse nr 9 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 4 lõike 5 ja § 5 lõike 3 ning Avinurme Gümnaasiumi direktori taotluse alusel.

  § 1.   Kinnitada Avinurme Gümnaasiumi arengukava aastateks 2022-2026 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Terje Rudissaar
  vallavanem

  Daisy Utsar
  vallasekretär

  Lisa Avinurme Gümnaasiumi arengukava 2022-2026

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json