Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Bussipeatuste nimede muutmine

Bussipeatuste nimede muutmine - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2013, 16

  Bussipeatuste nimede muutmine

  Vastu võetud 14.06.2011 nr 23
  jõustumine 20.06.2011

  Määrus kehtestatakse „Kohanimeseaduse“ § 3 lõike 7 punkti 2, § 4 lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punktide 1 ja 2 ning Harku Vallavolikogu 30. septembri 2004 määruse nr 14 „Kohanime määramise kord“ punkti 1 ja Harku Vallavalitsuse 3. veebruari 2009 korralduse nr 156 „Nimekomisjoni moodustamine“ punkti 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 27. jaanuari 2011 taotlusest.

  § 1.  Muuta bussipeatuste nimed ja määrata uued nimed vastavalt lisale järgmiselt:


  1) Tiskre külas Rannamõisa teel Harku valla ja Tallinna piiril asuva peatuse senine nimi – Kaluri, uus nimi – Jõeküla;


  2) Harkujärve külas Rannamõisa teel asuva peatuse senine nimi – Jõeääre, uus nimi – Tiskre oja.

  § 2.  Vallamajanduse osakonnal kindlustada uute peatuste nimesiltide paigaldamine.

  § 3.  Määrus jõustub 20. juunil 2011.

  Kaupo Rätsepp
  Vallavanem

  Ene Veges
  Vallasekretär

  Lisa Rannamõisa teel asuvate bussipeatuste skeem