HaridusKool

Teksti suurus:

Harku valla kooli põhimääruse kehtestamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2013, 28

Harku valla kooli põhimääruse kehtestamise kord

Vastu võetud 28.10.2010 nr 16
jõustumine 10.11.2010

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

§ 1.   Põhimääruse eelnõu koostamine

  (1) Harku valla kooli põhimääruse (edaspidi põhimäärus) eelnõu koostamise korraldab kooli direktor.

  (2) Põhimääruse eelnõu peab vastama volikogu määruse eelnõu kohta kehtivatele normitehnilistele nõuetele.

  (3) Põhimääruse eelnõu esitatakse Harku Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus), kes annab eelnõu kohta õigusliku arvamuse.

§ 2.   Põhimääruse eelnõu esitamine

  (1) Kooli direktor esitab eelnõu enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (2) Kooli direktor esitab põhimääruse eelnõu koos kooli hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamusega vallavalitsusele.

§ 3.   Põhimääruse kehtestamine

  (1) Vallavalitsus vaatab eelnõu oma istungil läbi ja
  1) kiidab eelnõu heaks ning esitab selle Harku Vallavolikogule (edaspidi volikogu) või
  2) tagastab eelnõu koos põhjendusega koolile.

  (2) Põhimääruse kehtestab volikogu.

  (3) Põhimääruse eelnõu kohta esineb vallavalitsuse ja vallavolikogu istungil ettekandega kooli direktor.

§ 4.   Põhimääruse avalikustamine

  Põhimäärus avalikustatakse samas korras volikogu õigusaktidega ja kooli veebilehel.

§ 5.   Põhimääruse muutmine

  Põhimääruse muutmine toimub sama korra kohasel kui selle kehtestamine.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 10. novembril 2010.

Helikar Õepa
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json