PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Vändra valla üldplaneeringu kehtestamine

Vändra valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2013, 56

  Vändra valla üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 21.09.2010 nr 30

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31, Planeerimisseaduse § 24 lg 3 ning Pärnu Maavalitsuse kirja nr.2.1-6/2113, 08.09.2010 alusel.

  § 1.   Kehtestada Vändra valla üldplaneering.

  § 2.   Üldplaneeringu kehtestamise teade avaldada ajalehtedes Pärnu Postimees ja Vändra Teatajas ning valla kodulehel.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Kaido Madisson
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Üldplaneeringu seletuskiri

  Lisa 2 Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

  /otsingu_soovitused.json