Teksti suurus:

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2019, 13

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine

Vastu võetud 09.01.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 21. augusti 2013 määruse nr 122 „Tallinna Männiku Lasteaia põhimäärus" paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠2. Lasteasutuse asukoht

Lasteasutus asub Tallinnas. Lasteasutuse postiaadress on Kraavi tn 4, 11212 Tallinn.".

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruse nr 147 „Tallinna Liivaku Lasteaia põhimäärus" paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠6. Struktuur

Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad ning sobitusrühmad.".

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär